Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 5. detsembril 2013

05.12.2013 | 11:41

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 10.30
Stenbocki majas, 5. detsembril 2013

1. Ülevaade ASi Estonian Air restruktureerimisplaani täitmisest
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Kabinet arutab riigi poolt lennufirmale Estonian Air antud laenu intressimäära vähendamist tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2013, võttes arvesse Estonian Airi edukat restruktureerimisplaani täitmist ning põhitegevuse kasumlikkust viimases kahes kvartalis.

2. Transpordi arengukavast 2014–2020
Esitaja: majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts

Kabinet arutab Eesti transpordi arengukava aastateks 2014-2020. Arengukava eesmärk on Eestis mugavamate, kiiremate ja ohutumate liikumisvõimaluste arendamine.

3. Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi vahendite kavandamisest
Esitajad: rahandusminister Jürgen Ligi

Valitsus jätkab eelmisel kabinetinõupidamisel alustatud arutelu Euroopa Liidu 2014-2020 perioodi vahendite kasutamise teemal.

Eesti saab järgneval seitsmel aastal Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimistoetuseid kokku 4,4 miljardit eurot, sealhulgas struktuuritoetust 3,5 miljardit eurot. Euroraha on võimendus suurte reformide tegemiseks.

Raha planeerides ei peetud silmas mitte üksikobjekte, vaid mis aitaks kaasa Eesti, Läänemere regiooni ja Euroopa Liidu konkurentsivõimele. Seetõttu alustati Eesti järgmise kümne aasta vajaduste kaardistamisest ja valiti välja valdkonnad, mille toetamine toob kaasa arenguhüppe.

Uue perioodi fookuses on tark majanduskasv ja inimeste heaolu ning töö- ja elukvaliteedi tõstmine. Toetused elavdavad ettevõtlust, parandavad töö- ja haridusvõimalusi ning keskkonnahoidu ja ühendusi.

Eesmärk on toetada tööhõive määra tõstmist 76%-ni, selle saavutamiseks on vaja hõivesse tuua 43 000 inimest. Tõsta kohalike omavalitsuste konkurentsivõimet ja võimekust osutada avalikke teenuseid. Jätkub ka ettevõtluse ning teadus- ja arendustegevuse toetamine, kus suur osa rahast suunatakse nutikale spetsialiseerimisele. Riigis tervikuna jätkuvad investeeringuid transporti (raudtee ja teedevõrk). Samuti jätkub lairibavõrgu arendamine, et aastaks 2020 oleks iga inimese jaoks kättesaadav kiire vähemalt 30 Mbp/s kiirusega internet.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-