Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 6. detsember 2018

05.12.2018 | 16:48

Uudis
    • Jaga

Stenbocki maja, 6. detsmber 2018

1. Jätkusuutliku pikaajalise hoolduse süsteemi loomise ning hoolduskoormuse vähendamise kavast
Esitaja: sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

Sotsiaalkaitseminister esitab kontseptsiooni ühtse pikaajalise hoolduse süsteemi loomiseks.

2. Kavandatavatest sammudest seoses nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmisega Eestis
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu

Justiitsminister esitab ettepanekud nn tühja kasseti tasu süsteemi muutmiseks.

3. Kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE) Riigikogu menetlusest tagasivõtmisest ning kohtute seaduse ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõust
Esitaja: justiitsminister Urmas Reinsalu

Justiitsminister teeb ettepaneku võtta Riigikogu menetlusest tagasi valitsuse 8. oktoobril 2018 algatatud kohtute seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (713 SE).

4. E-residentsuse programmi arendamise ettepanekutest: e-residentsus 2.0
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esitleb e-residentsuse programmi 2.0 tegevuskava.

5. Sündmusteenuste arendamise tegevuskavast
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister esitleb Eesti avalike e-teenuste arendamise tegevuskava.

6. Ülevaade AS Eesti Teed aktsiate võõrandamise protsessist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Majandus- ja taristuminister annab ülevaate aktsiaseltsi Eesti Teed akstiate võõrandamise protsessist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-