Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 6. novembril 2014

06.11.2014 | 10:50

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord
Algus kell 10.18
Stenbocki majas, 6. novembril 2014
    

1. Informatsioon läbirääkimistest süsteemihaldur EG Võrguteenus omanikfirma ASi Võrguteenuse Valduse omanikega
 Esitaja: majandus- ja taristuminister Urve Palo

Majandus- ja kommunikatsiooniminister esitab informatsiooni läbirääkimistest süsteemihalduri EG Võrguteenus omanikfirma ASi Võrguteenuse Valduse omanikega.

2. Riigikaitseseaduse eelnõust
 Esitaja: kaitseminister Sven Mikser

Kaitseministeerium tutvustab  riigikaitseseaduse eelnõu, millega ühendatakse ja uuendatakse seni eraldi seadustena kehtivad rahuaja riigikaitse seadus, sõjaaja riigikaitse seadus ja rahvusvahelise sõjalise koostöö seadus.

Eelnõu koostamisel lähtuti Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 2010. aasta korraldusega nr 515 heaks kiidetud „Riigikaitse strateegiast“ ja valitsuskabineti 15. novembri 2012. aasta nõupidamisel põhimõttelise heakskiidu saanud riigikaitseseaduse rohelisest raamatust.

Eelnõu väljatöötamiseks moodustati ametkondade vaheline juhtkomitee ning kolm töörühma, mille koosseisudes on ministeeriumide esindajad. Eelnõu on läbinud ministeeriumite vahelise kooskõlastusringi, samuti on eelnõu kooskõlastanud Justiitsministeerium.
 

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-