Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 8.12.2016

08.12.2016 | 10:42

Uudis
    • Jaga

1. Vabariigi Valitsuse 100 päeva plaanist
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

Valitsus arutab 100 päeva plaani, mis tugineb valitsusliidu neljale üldeesmärgile tugeva ja ühtse Eesti edendamise eest. Valitsuse prioriteedid on: Eesti rahvaarvu suurendamine; ühiskondliku heaolu ja sidususe suurendamine; Eesti väljaviimine majandusseisakust ning riikliku julgeoleku hoidmine ja tugevdamine.

Nende nelja prioriteedi alla on programmi eelnõus koondatud erineva detailsusastmega 96 ülesannet, milleks sisendi on andnud kõik ministeeriumid. Programmis on määratud ülesannete täitmise eest vastutajad ja ülesannete täitmise tähtajad. Tegemist on valitsuse tööplaaniga järgmiseks 100 päevaks.

Valitsuse ametisseastumisest möödub 100 päeva 3. märtsil 2017.


2. Eesti seisukohtadest transpordi- ja energeetikavaldkonnas Balti riikide peaministrite 9. detsembri 2016. a kohtumisel
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Arutatakse Eesti seisukohti transpordi- ja energeetikavaldkonnas 9. detsembril 2016 Riias toimuval Balti riikide peaministrite kohtumisel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-