Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 9. detsember 2010

09.12.2010 | 11:52

Uudis
    • Jaga

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord

Algus kell 10:30

Stenbocki maja 09.12.2010

1. "Välismaalaste seaduse muutmise seaduse" eelnõust (Euroopa Liidu sinine kaart)

Esitaja: siseminister Marko Pomerants

Euroopa Liidu liikmesriikidel on kohustus hiljemalt 19. juunist 2011 hakata välismaalastele välja andma uut liiki elamisluba töötamiseks ehk Euroopa Liidu sinist kaarti. EL-i sinine kaart on elamisluba töötamiseks, mis antakse välismaalasele Eestis elamiseks ja töötamiseks kõrget kvalifikatsiooni nõudval töökohal ning samal eesmärgil teise liikmesriiki liikumiseks.

EL-i sinist kaarti kui eraldiseisvat dokumenti antakse välja kolmanda riigi kodanikele, kes taotlevad liikmesriigi territooriumile lubamist kõrget kvalifikatsiooni nõudvale töökohale tööle asumiseks. EL-i sinist kaarti ei anta välja Euroopa Liidu kodanikule ning kolmandate riikide kodanikele, kes taotlevad varjupaika, on saanud täiendava või ajutise kaitse või pagulase staatuse. Ühtlasi ei väljastata EL-i sinist kaarti kolmandate riikide kodanikele, kes taotlevad elamisluba teadlasena uurimisprojektiga tegelemiseks ning kellel on pikaajalise elaniku staatus. Direktiivi kohaselt peab sinise kaardi taotlemisel ulatuma välismaalasele makstav töötasu vähemalt 1,5 kordse keskmise brutopalgani aastas, mis on liikmesriikides kindlaks määratud ja avaldatud.

Eeltoodust tulenevalt on EL-i sinise kaardi regulatsiooniga vaja kooskõlla viia välismaalaste seadus.

Siseministri ettepanekul arutab valitsus eelnõuga täiendavalt seotud regulatsiooni.

2. Osalemisest Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni 16. rahastamisvoorus ning sellega kaasnevatest finantskohustustest

Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Valitsus arutab rahandusministeeriumi ettepanekut suurendada Eesti rahalist panust Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni (International Development Association - IDA) 16. rahastamisvoorus 50 protsenti.

14. ja 15. detsembri kohtumisel Brüsselis on kavas heaks kiita IDA järgmise eelarveperioodi finantseerimismahud doonorite jt finantseerijate lõikes. Kokkulepe jõustub 2011. aasta jooksul ning reaalseid makseid IDA-sse ei ole vaja teostada enne 2012. aasta eelarve-aastat.

Eesti sissemaksed arvestatakse Eesti ametlikus arenguabis, mille osas on valitsus võtnud eesmärgi jõuda 2010. aasta 0,1% RKP tasemelt 0,17%-ni aastaks 2015.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-