Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 9. november 2017

09.11.2017 | 11:04

Uudis
    • Jaga

1. Ülevaade Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest
Esitaja: asjaomased ministrid

 

Põllumajandus- ja kalandusnõukogu 6. novembri 2017. a istung

Arutusel olid eesistuja järeldused "Jätkusuutlik toidutootmine: muldade perspektiiv".

Eurorühma 6. novembri 2017. a kohtumine ning majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 7. novembri 2017. a istung

Eurorühmas arutati: pangandusliidu euroala aspekte, investeerimist inimkapitali ja haridusse.

Laiendatud eurorühma nõupidamisel arutati: majandus- ja rahaliidu (EMU) süvendamist: pangandusliitu ning eelarvereegleid ja -võimekust.

Nõukogus arutati: e-kaubanduse käibemaksupakett, Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem, G20 ja IMF rahandusministrite kohtumise ülevaade, Euroopa Kontrollikoja aruanne 2016. a ELi eelarve täitmise kohta.

7. novembri 2017. a ELi ja Euroopa Kosmoseagentuuri mitteametlik ministrite kohtumine

Arutusel oli Maa seire pärast 2020. aastat.

Välisasjade nõukogu kaubandusministrite 10. novembri 2017. a istung

11. WTO konverentsi ettevalmistused, EL-Jaapani majanduspartnerlusleping, kaubanduslepingud Mehhiko ning Mercosuri piirkonna riikidega.

Välisasjade nõukogu 13. novembri 2017. a istung

Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu tippkohtumise ettevalmistused, strateegiline kommunikatsioon, EL ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika edusammud.

Välisasjade nõukogu raames 13. novembril 2017. a toimuv kaitseministrite kohtumine

EL alalises struktureeritud koostöös (PESCO) tahteavalduse allkirjastamine, EL-NATO koostöö.

Üldasjade nõukogu (ühtekuuluvuspoliitika) 15. novembri 2017. a istung

Ühtekuuluvuspoliitika tulevik (7. ühtekuuluvusaruande alusel), ühissätete määruse muutmine.

 

2.  E-identiteedist
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

 

Riigi Infosüsteemi Ameti ja PPA juhid annavad valitsusele ülevaade elektroonilise identiteedi turvanõrkuse lahendamise hetkeolukorrast.

 

3. Arengutest Euroopa Liidu ühtse varjupaigasüsteemi reformi osas
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Valitsus saab ülevaate Euroopa Liidu ühtse varjupaigasüsteemi reformi käigust.

 

4. Täpsustatud tegevuskavast Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja elluviimiseks, 2015–2017 tegevuste ülevaatest ning jätkutegevuste ettepanekutest aastateks 2018–2019
Esitaja: siseminister Andres Anvelt

 

Valitsus saab ülevaate täpsustatud tegevuskavast Euroopa Liidu ümberasustamise ja ümberpaigutamise skeemide käivitamiseks ja elluviimiseks, 2015–2017 tegevuste ülevaatest ning jätkutegevuste ettepanekutest aastateks 2018–2019.

 

5. Lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeetmest
Esitaja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo

 

Lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeede näeb ette kahe aasta jooksul 20 miljoni euro eraldamist lairiba juurdepääsuvõrkude ehitamiseks maapiirkondades, kus puudub internetiühendus ning kuhu 3 aasta jooksul ettevõtjad seda ei plaani omavahenditest rajada. Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister teeb ettepaneku korraldada selle toetuse eraldamiseks avalik konkurss.

 

6. Põlevkivi uuest jaotuse ja hinnastamise süsteemist
Esitaja: rahandusminister Toomas Tõniste

 

Valitsus arutab põlevkivi uue hinnastamise süsteemiga seotud küsimusi.

 

7. Riigi äriühingu ASi Eesti Teed aktsiate võõrandamisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

ASi Eesti Teed aktsiate võimaliku müümise küsimuse arutamine tuleneb valitsuse tegevusprogrammist. Kabinetinõupidamisel arutatakse ettevõtte aktsiate vabale turule üleminekuga seotud küsimusi.

 

8. Hoonestusloa menetluse algatamisest meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

 

Valitsus arutab Saaremaa läänerannikule hoonestusloa menetlemise algatamist meretuulepargi rajamiseks.

 

9. Vabariigi Valitsuse 19. veebruari 2015. a korralduse nr 93 „Perioodi 2014–2020 transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ muutmisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Valitsus arutab transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute muudatusi.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-