Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 9. september 2010

09.09.2010 | 11:06

Uudis
    • Jaga

Algus kell 10:50 (arutelu jätkub kell 16.00)
Stenbocki maja, 9. september 2010


1. Ida-Virumaa tegevuskavast 2010-2014
Esitaja: siseminister Marko Pomerants

Siseminister esitab valitsuskabinetile arutamiseks Ida-Virumaa tegevuskava aastateks 2010-2014.

Ida-Virumaa 2010-2014 tegevuskavas pakutakse välja lahendusi regiooni probleemide lahendamiseks. Dokument hõlmab järgmisi valdkondi: hariduspoliitika, konkurentsivõimet suurendava majanduspoliitika, kultuuripoliitika, keskkonnapoliitika, sotsiaalpoliitika, ausam ja kiirem õigusemõistmine, riigiasutuste personalipoliitika, riigistruktuuride planeerimine ja ümberpaigutamine Ida-Virumaale, tõepärasema meediakajastuse tagamise riigis toimuvast ning kodanikuühiskonna arendamine piirkonnas.


2. 2011. aasta riigieelarve eelnõust
Esitaja: rahandusminister Jürgen Ligi

Jätkatakse 2. septembril 2010. a valitsuskabineti nõupidamisel alustatud 2011. aasta riigieelarve eelnõu arutelu.

Rahandusminister esitab arutamiseks ülevaate ministeeriumide lisataotlustest, mille osas ei ole lahendusteni jõutud, ning oma lahendusettepanekud.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-