Vallasasjadest ehitiste tsiviilkäivet ei pikendata

08.12.2005 | 17:44

Uudis
    • Jaga

Tänasel valitsuskabineti nõupidamisel otsustati mitte pikendada vallasasjadena registreeritud ehitiste tsiviilkäibe tähtaega. Ehitiste kinnistamist takistavate omanikevaheliste vaidluste lahendamiseks töötab justiitsministeerium välja lihtsustatud korra.

Asjaõigusseaduse rakendussätete kohaselt lõpeb vallasasjadest ehitiste tsiviilkäive 2006. aasta 1. märtsil. See tähendab, et alates järgmise aasta märtsikuust ei saa enam kinnistusraamatusse kandmata maal asuvaid kortereid, maju ega majaosasid müüa, pantida ega nendega muid tehinguid teha.

Pärast mainitud tähtaega oma vallasasjana arvel olevat ehitist müüa või pantida sooviv omanik peab esmalt hoolitsema ehitisealuse maa kinnistamise eest ja alles seejärel saab ta sellega sooritada tehingut.

Tekkinud kinnistusraamatuga paralleelne vallasasjadest ehitiste tsiviilkäive nõrgestab olulisel määral kinnisasjade tsiviilkäibe kindlust. Tsiviilkäibe kindluse tagamine on aga riigi põhiseadusest tulenev ülesanne.

Hinnanguliselt on Eestis paarkümmend tuhat kinnistamata ehitist.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-