Veel täna on võimalik osaleda Eesti tulevikku suunavas arvamuskorjes

10.05.2019 | 12:02

Täna õhtuni ootavad rahandusministeerium ja riigikantselei kõiki Eesti inimesi osalema üle-eestilises arvamuskorjes – millises Eestis Sa soovid aastal 2035 elada? Korje on osa riigi pikaajalise strateegia loomisest ning tänaseks on kolmenädalase küsitlusaja jooksul oma hääle riigi tuleviku kujundamises andnud juba pea 13 000 eestimaalast.

Arvamuskorje käigus palutakse inimestel välja valida viis kõige olulisemat märksõna – milline on Eesti, kus oleks 2035. aastal hea elada, töötada, õppida või viibida. Küsitlus on veel kuni täna õhtuni kõigile soovijatele täitmiseks avatud aadressil – www.eesti2035.ee. Küsitlusega koondatakse Eesti inimeste ootused riigi tulevikule aastani 2035.
    • Jaga

Kõige aktiivsemalt on seni arvamuskorjes kaasa löönud vanusegrupp 20-30 eluaastat ning piirkonniti inimesed Harju-, Tartu ja Lääne-Virumaalt. Tänase seisuga on oma ootused Eesti tulevikule andnud pea 13 000 eestimaalast, sellest viiendik venekeelse ja 10 protsenti ingliskeelse küsimustiku täitjaid.

Arvamuskorje tulemus on üheks sisendiks, mille põhjal seatakse koos ekspertide ja huvirühmadega Eestile kuni viis pikaajalist sihti. Järgmise sammuna toimuvad juba üle-eestilised seminarid ja arutelud juunikuus, et hakata analüüsima vajalikke reforme ja rahastusvajadusi.

Eestis on täna väga palju valdkondlikke strateegiaid, mis on omavahel nõrgalt seotud ning millel puudub ühtne suund. Samuti ei võimalda riigieelarve ja -strateegia tsükkel planeerida Eesti elu pikemas, viieteist ja enama aasta vaates. Pikaajaline strateegia koostatakse aastani 2035 ning see hõlmab kõiki valdkondi ning suuremaid reforme ja investeeringuid.

Strateegia „Eesti 2035“ valmib 2019. aasta lõpuks ning selle koostamist veavad riigikantselei ja rahandusministeerium. “Eesti 2035” loomises osalevad erinevad organisatsioonid, liidud, ühendused, kogukonnad ja ettevõtete esindajad.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Eili Lepik, strateegiadirektori asetäitja