Verekeskuse ülesanded antakse üle Põhja-Eesti Regionaalhaiglale

21.12.2006 | 11:00

Uudis
    • Jaga

Valitsus volitas sotsiaalministrit sõlmima haldusleping Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga immunohematoloogiliste uuringute referentteenuse osutamiseks.

Referentteenuse osutamiseks peab sotsiaalminister sõlmima viieaastase tähtajaga halduslepingu verekeskusega, millel on seaduse nõuetele vastav referentlabor. 2006. aastal on referentteenuse ostmiseks sotsiaalministeeriumil vahendeid 600 000 krooni. 2007. aasta eelarvesse on ministeerium planeerinud referentteenuse osutamise püsikuludeks sama summa.

Referentteenuse osutamise halduslepingu sõlmimise ja referentlabori määramisega tagatakse harvaesinevate antikehade identifitseerimise immunohematoloogiliste uuringute kättesaadavus, ühtlane kvaliteet ja ohutus. Võttes arvesse selliste uuringute suhteliselt väikest hulka, määratakse immunohematoloogia valdkonnas tegutsema üks referentlabor, kellel on olemas parim doonorite andmebaas ning vahendid teenuse osutamiseks.

Korraldus esitatakse halduskoostöö seaduse § 14 lõike 1 alusel.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-