Peaministri büroo

Peaministri büroo nõustab ja toetab peaministrit. Peaministri büroo koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid, kes nimetatakse ametisse peaministri volituste ajaks.

Gerrit Mäesalu

büroojuhataja

Gerrit juhib peaministri bürood ning nõustab ja toetab peaministrit.

Veikko Kala

peaministri välisnõunik

Veikko annab peaministrile nõu oma valdkonnas ning korraldab peaministri välissuhtlemist.

Ardo Hansson

peaministri majandusnõunik

Ardo nõustab peaministrit majanduse ja rahanduse valdkonnas.

Kätlin Atonen

peaministri nõunik

Kätlin nõustab peaministrit sisepoliitilistes küsimustes.

Maris Lindmäe

peaministri nõunik

Maris nõustab peaministrit kommunikatsiooni valdkonnas.

Erkki Tori

peaministri julgeolekunõunik

Erkki annab peaministrile nõu julgeolekut ja riigikaitset puudutavates küsimustes. Tema ülesanneteks on eelkõige tagada peaministri informeeritus päevakajalistes julgeolekupoliitilistes küsimustes ning vahendada peaministri suhtlust nii sise- kui välisriiklike julgeolekuvaldkonna institutsioonidega.

Maimu Mesi

konsultant

Maimu vastutab peaministri büroo asjaajamise eest. Ta hoolitseb peaministri päevakava eest, vastab telefonikõnedele ning korraldab kirjadele vastamist ja dokumentide arhiveerimist, kooskõlastab kohtumisi ja valmistab ette nõupidamisi. Samuti aitab Maimu korraldada peaministri välisvisiitide ja väljasõitude tehnilist poolt ning peaministri büroo osalusega üritusi.

Viimati uuendatud 11.03.2021