Peaministri büroo

Peaministri büroo nõustab ja toetab peaministrit. Peaministri büroo koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid, kes nimetatakse ametisse peaministri volituste ajaks.

Johannes Merilai

büroojuhataja

Johannes Merilai juhib peaministri bürood ning nõustab ja toetab peaministrit.

Kätlin Pääro

büroojuhtaja asetäitja

Kätlin Pääro peamisteks tööülesanneteks on peaministri infovahetuse korraldamine, peaministri igapäevatöö toetamine ja nõustamine.

Veikko Kala

peaministri välisnõunik

Veikko annab peaministrile nõu oma valdkonnas ning korraldab peaministri välissuhtlemist.

Natalja Viilmann

peaministri majandusnõunik

Natalja nõustab peaministrit majanduse ja rahanduse valdkonnas.

Erkki Tori

peaministri julgeolekunõunik

Erkki annab peaministrile nõu julgeolekut ja riigikaitset puudutavates küsimustes. Tema ülesanneteks on eelkõige tagada peaministri informeeritus päevakajalistes julgeolekupoliitilistes küsimustes ning vahendada peaministri suhtlust nii sise- kui välisriiklike julgeolekuvaldkonna institutsioonidega.

Alla Poddubnjak

peaministri nõunik

Alla nõustab peaministrit noortepoliitika valdkonnas ja toetab peaministri igapäevatööd.

Riho Kangur

peaministri nõunik

Riho peamiseks tööülesandeks on peaministri nõustamine regionaalpoliitika ja õiguspoliitika valdkonnas.

Katja Sepp

peaministri nõunik

Katja nõustab peaministrit kommunikatsiooni valdkonnas ja toetab peaministri igapäevatööd.

Jane Jaakson

peaministri abi

Jane peamisteks tööülesanneteks on peaministri tööalaste ürituste ja kirjavahetuse korraldamine ning kalendri haldamine koostöös konsultandiga.

Maimu Mesi

konsultant

Maimu vastutab peaministri büroo asjaajamise eest. Ta hoolitseb peaministri päevakava eest, vastab telefonikõnedele ning korraldab kirjadele vastamist ja dokumentide arhiveerimist, kooskõlastab kohtumisi ja valmistab ette nõupidamisi. Samuti aitab Maimu korraldada peaministri välisvisiitide ja väljasõitude tehnilist poolt ning peaministri büroo osalusega üritusi.

Viimati uuendatud 06.01.2021