Peaministri büroo

Peaministri büroo nõustab ja toetab peaministrit. Peaministri büroo koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid, kes nimetatakse ametisse peaministri volituste ajaks.

Gerrit Mäesalu

büroojuhataja

Gerrit juhib peaministri bürood ning nõustab ja toetab peaministrit.

Liis Lipre-Järma

peaministri välisnõunik

Liis annab peaministrile nõu oma valdkonnas ning korraldab peaministri välissuhtlemist.

Ardo Hansson

peaministri majandusnõunik

Ardo nõustab peaministrit majanduse ja rahanduse valdkonnas.

Kätlin Atonen

peaministri nõunik

Kätlin nõustab peaministrit sisepoliitilistes küsimustes.

Maris Lindmäe

peaministri nõunik

Maris nõustab peaministrit kommunikatsiooni valdkonnas.

Maimu Mesi

konsultant

Maimu vastutab peaministri büroo asjaajamise eest. Ta hoolitseb peaministri päevakava eest, vastab telefonikõnedele ning korraldab kirjadele vastamist ja dokumentide arhiveerimist, kooskõlastab kohtumisi ja valmistab ette nõupidamisi. Samuti aitab Maimu korraldada peaministri välisvisiitide ja väljasõitude tehnilist poolt ning peaministri büroo osalusega üritusi.

Viimati uuendatud 17.07.2021