Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on Riigikantselei struktuuriüksus, mis korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ja Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning korraldab riigisümboolikaga seonduvat.

Liis Velsker

meedianõunik valitsuskommunikatsooni direktori ülesannetes

Liis informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest. Ta kajastab olulisemaid sündmusi peaministri ja valitsuse töös. Liisi poole võib pöörduda kõigis valitsuse tegevust puudutavates küsimustes. Ta juhib valitsuse kommunikatsioonibüroo tegevust ning vastutab valitsuskommunikatsiooni sujuva toimimise eest.

Karin Kangro

meedianõunik

Karin korraldab siseriikliku meediatööd (eestikeelne sihtgrupp).

Kateriin Pajumägi

meedianõunik

Kateriini korraldab valitsuse istungi kommunikatsiooni ja valmistab ette kabinetinõupidamiste teavitust. Samuti tegeleb ta valitsuse tegevuskava kommunikatsiooniga.

Sten Otsmaa

meedianõunik

Sten korraldab meediasuhtlust peaministri välisvisiitidel ja väliskülaliste vastu võtmisel. Samuti on ta kontaktiks välisajakirjanikele. Steni poole võib pöörduda peaministri ja valitsuse välissuhtlust puudutavates küsimustes.

Jevgenia Värä

meedianõunik

Jevgenia ülesanneteks on peaministri ja valitsuse nõustamine venekeelse meedia osas, samuti koostöö venekeelsete ajakirjanikega, nende briifimine ja pressikonverentside korraldamine.

Küllike Heide

veebitoimetaja

Küllikese peamiseks ülesandeks on kriis.ee veebilehe sisu peatoimetamine.

Gert Uiboaed

sümboolikanõunik

Gert Uiboaed tegeleb Eesti lipu ja riigivapi kasutamise korra selgitamise ja tutvustamisega, samuti vastutab valitsusasutuste visuaalse kommunikatsiooni ühtsuse ja riiklike tähtpäevade tähistamise eest. Kui pakub huvi Eesti lipp või vapp ja nende kasutamise hea tava, või on vaja riigiasutuste, maakondade, linnade ja valdade vappe või lippe, siis on Gert õige inimene, kelle poole pöörduda.

Jürgen Randma

kommunikatsioonispetsialist

Jürgeni peamised tööülesanded on siseriiklik meediatöö ja valitsuskommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias. Jürgen tegeleb ka valitsuse ja peaministri olulisemate sündmuste kajastamisega, pressikonverentside korraldamise ning veebi arendamisega. 

Kübe Rahkema

konsultant

Kübe tegeleb valitsuse veebi toimetamise ja uuendamisega ning valitsuse ja peaministri pressikonverentside korraldamisega. Lisaks tegeleb ta Stenbocki maja tutvustamisega külalistele ning büroo asjaajamise ja külaliste vastuvõtmisega.

Viimati uuendatud 21.09.2021