Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsuse kommunikatsioonibüroo on Riigikantselei struktuuriüksus, mis korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ja Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning korraldab riigisümboolikaga seonduvat.

Liis Velsker

valitsuskommunikatsooni direktor

Liis juhib valitsuse kommunikatsioonibüroo tegevust ning vastutab valitsuskommunikatsiooni sujuva toimimise eest.

Karin Kangro

meedianõunik

Karin informeerib avalikkust valitsuse ja peaministri tegevusest. Ta kajastab olulisemaid sündmusi peaministri ja valitsuse töös. Karini poole võib pöörduda kõigis valitsuse tegevust puudutavates küsimustes.

Kateriin Pajumägi

meedianõunik

Kateriini korraldab valitsuse istungi kommunikatsiooni ja valmistab ette kabinetinõupidamiste teavitust. Samuti tegeleb ta valitsuse tegevuskava kommunikatsiooniga.

Sten Otsmaa

meedianõunik

Sten koordineerib valitsuse Euroopa Liidu suunalist kommunikatsiooni ja korraldab peaministri meediasuhtlust välisvisiitidel. Samuti on ta kontaktiks välisajakirjanikele. Steni poole võib pöörduda peaministri ja valitsuse välissuhtlust puudutavates küsimustes.

Helen Rits

meedianõunik

Helen planeerib peaministri välissuhtlust ja -visiite ning korraldab väliskülaliste vastuvõtmise kommunikatsiooni. Helen koordineerib ka valitsuse valdkondlikke sõnumeid ministeeriumideüleselt.

Jevgenia Värä

meedianõunik

Jevgenia ülesanneteks on peaministri ja valitsuse nõustamine venekeelse meedia osas, samuti koostöö venekeelsete ajakirjanikega, nende briifimine ja pressikonverentside korraldamine.

Küllike Heide

veebitoimetaja

Küllikese peamiseks ülesandeks on kriis.ee veebilehe sisu peatoimetamine.

Gert Uiboaed

sümboolikanõunik

Gert tegeleb Eesti lipu ja riigivapi kasutamise korra selgitamisega, samuti vastutab valitsusasutuste visuaalse kommunikatsiooni ühtsuse ja riiklike tähtpäevade tähistamise eest. Kui pakub huvi Eesti lipp või vapp ja nende kasutamine või on vaja riigiasutuse, maakonna, linna ja valla sümbolit, siis on Gert õige inimene, kelle poole pöörduda.

Carl-Robert Kagge

graafiline disainer

Carl-Robert kujundab visuaalse valitsuskommunikatsiooni materjale ning hoiab ajakohasena Riigikantselei visuaalset keelt.

Jürgen Randma

kommunikatsioonispetsialist

Jürgeni peamised tööülesanded on siseriiklik meediatöö ja valitsuskommunikatsiooni korraldamine sotsiaalmeedias. Jürgen tegeleb ka valitsuse ja peaministri olulisemate sündmuste kajastamisega, pressikonverentside korraldamise ning veebi arendamisega. 

Kübe Rahkema

konsultant

Kübe tegeleb valitsuse veebi toimetamise ja uuendamisega ning valitsuse ja peaministri pressikonverentside korraldamisega. Lisaks tegeleb ta Stenbocki maja tutvustamisega külalistele ning büroo asjaajamise ja külaliste vastuvõtmisega.

Diana Lorents

kommunikatsiooninõunik

Diana korraldab riigisekretäri ja riigikantselei üksuste teavitustegevust. Kui Sul on küsimusi riigisekretäri või riigikantselei tegevuste kohta, siis on Diana õige kontaktisik.

Viimati uuendatud 04.11.2021