Valitsus kiitis heaks transpordi ja liikuvuse arengukava

10.06.2021 | 11:45

Stenbocki maja, 10. juuni 2021 – Majandus- ja taristuminister Taavi Aas tutvustas valitsusele „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021–2035“, mis kiideti heaks ja saadetakse arutamiseks Riigikogule. Transpordi pikka vaadet iseloomustavad arengukava kohaselt mugavad, ohutud, rohelised ja kiired ühendused ning nende koostoime.
    • Jaga

Arengukava on koostatud 15 aastaks, kuna paljud valdkonnas toimuvad muutused, näiteks Rail Balticu ehitamine või Tallinna-Helsingi tunneli ehituse kaalumine, on pikaajalised protsessid, mille tulemused avalduvad pikema aja jooksul.

Arengukava peamine fookus on transpordivahendite ja -süsteemi keskkonnajalajälje vähendamine, et aidata kaasa kliimaeesmärkide saavutamisele nii aastaks 2030 kui ka 2050.

Arengukava kohaselt soovib riik liikuvuse parandamiseks muuta ühistranspordi kasutamise inimeste jaoks mugavamaks, kiiremaks ja ligipääsetavamaks korraldades ja planeerides seda paremini ja  kasutades rohkem digitaliseerimise võimalusi. Samuti on rohkem kavas pöörata tähelepanu jalgrattaga ja jalgsi liikumisele.

Arengukava on kooskõlas riikliku arengustrateegiaga „Eesti 2035“.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus