Uuendame sotsiaalkaitse korraldust, arvestades ühiskondlikke muutusi ning rahvastiku vähenemist

See on reformikimp rahva kestlikkuse, tervise ja sotsiaalkaitse muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV2 ja AV3.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • püsiva tervisekaotuse ennetamise süsteemi arendamine ja tervishoiu kestliku rahastuse tagamine (sh ravijärjekordade vähendamine, ravimite kompenseerimise ja kättesaadavuse süsteemi muutmine)
  • pensionireformi elluviimine, et tagada jätkusuutlik pensionisüsteem ja pensionäride heaolu (sh soodustingimustel pensionide reformimine, tööandja pensioni soodustamine, inimeste finantsteadlikkuse parandamine)
  • vajaduspõhise sotsiaalkaitse kujundamine (sh inimese, riigi ja KOVi vastutuse jaotumises kokkuleppimine)
  • töötus- ja töökatkestushüvitiste skeemide paindlikumaks muutmine
  • tööõnnetus- ja kutsehaiguse süsteemi korrastamine
  • pikaajalise hoolduse rahastamismudeli uuendamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020