Valmistume tulevikutööks

See on reformikimp oskuste ja tööturu muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV4 ja AV5.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja

Sotsiaalministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020