Viime inimeste teadmised, oskused ja hoiakud kooskõlla tööturu vajaduste ning majanduse struktuurimuutustega

See on reformikimp oskuste ja tööturu muutmisvajaduste tervikust.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV1, AV3, AV4 ja AV5.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • kombineeritud rahastamismudeli ja kvaliteedi tagamise põhimõtete väljatöötamine
  • maksu- ja toetussüsteemide muudatuste analüüsimine
  • kultuuriasutuste kaasamine
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium

  • haridustee katkestanud täiskasvanute formaalharidusse tagasipöördumise soodustamine
  • noorte, kes ei tööta, ei osale koolitusel ega õpi, vanemaealiste, hoolduskoormusega inimeste toetusmeetmed ning erinevad noorsootöömeetmed
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedajad ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium

  • mikrokraadide, koolitusampsude jms pakkumine 
  • OSKA tööjõuvajaduse prognoosi arendamine ametipõhiselt oskuste põhiseks ning piirkonnapõhiseks
  • kutsestandardite ümberkujundamine oskuste profiilideks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

EestvedajaD ja kaasvastutajad

Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium

Viimati uuendatud 29.12.2020