Suurendame teaduse mõjusust ja mitmekesisust, hoides teaduse kõrget taset

See on reformikimp riigivalitsemisega seotud muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV4 ja AV5.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • mitmekülgset arengut toetava ning suuremat stabiilsust pakkuva akadeemilise karjääri mudeli väljatöötamine
  • doktoriõppe reformi lõpuleviimine, et kasvatada teadlaste ja inseneride hulka Eesti ühiskonnas
  • stiimulite loomine teadusasutustele ja teadlastele juhtrolli võtmiseks rahvusvahelistes koostöövõrgustikes
  • teadustaristu kvaliteedi kindlustamine ja avamine ühiskasutuseks nii ettevõtjate kui ka avaliku sektori vajadusi arvestavalt
  • teadustulemuste laiema kättesaadavuse ja kasutuse parandamine (sh avatud teaduse arendamine)
  • teadusasutuste ja kõrgkoolide teadmussiirde võimekuse kasvatamine (sh töötajate koolitamine, uute teenuste arendamine ja pakkumine)
  • ülikoolide, ettevõtete ja avaliku sektori vahelise töötajate liikumise soodustamine
  • teadus- ja arendusvõimekuse rakendamine Eesti oluliste arenguvajaduste lahendamiseks
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Haridus- ja Teadusministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020