Eesti peaministri Kaja Kallase avaldus 1. november 2021, Glasgow, COP26

01.11.2021 | 19:28

Oma kõnes ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP26 rõhutas Eesti peaminister Kaja Kallas, et tugevamad majandused peavad toetama arenguriike, mis asuvad kliimakriisi eesliinil.
    • Jaga

Lugupeetud valitsusjuhid!

Head kolleegid!

Jagame sügavat muret inimeste pärast, kes seisavad korraga silmitsi kliimamuutuste, COVID-19 pandeemia ja majanduslike raskustega ning kahjuks tihti ka reaalse ohuga nende elule.

Ometi usun, et oleme lootusrikkad. Olen väga uhke, et Euroopa Liit on vastu võtnud ambitsioonika kliimaseaduse ning töötab selle nimel, et muuta rohepööre jätkusuutlikuks ja õiglaseks. Euroopa Liit on tõestanud, et seda on võimalik saavutada ilma majanduskasvu peatamata.

Mõned ütlevad, et Euroopa Liit saab seda endale lubada. Aga me aitame neid, kes abi vajavad. Eesti on sel aastal lisaks meie arengukoostöö vahenditele eraldanud rahvusvahelisekskliimamuutuste alaseks koostööks 1,5 miljonit eurot.

Mõnikord on poliitiline tahe tähtsam kui raha. Erinevates valdkondades on välja pakutud palju lahendusi – kivisöest loobumisest bioloogilise mitmekesisuse suurendamiseni. Mõned võivad öelda, et need on vaid sõnad. Kuid need kliimatippkohtumistel lausutud sõnad on viinud tegudeni.

Mõistame, et riikide jaoks ei ole lihtne kõigi üleskutsetega ühineda. Meil kõigil on oma majandusmudelid ja konkreetsed katsumused. Eesti alustas väga keerulisest positsioonist, olles peaaegu täielikult sõltuv meie riiklikust fossiilkütusest – põlevkivist – saadavast energiast. Oleme oma heitkoguseid juba umbes 70% võrra vähendanud.

Rohepööre on Eestis reaalsus. Meie eesmärk on lõpetada 2035. aastaks põlevkivist elektri tootmine ja kaotada järk-järgult põlevkivil põhineva energia tootmine 2040. aastaks.

Meid on aidanud ELi ühine poliitiline tahe, süsinikdioksiidi turg ja toetusskeemid. Sellegipoolest viivad muutust ellu Eesti inimesed, nende avatus reformidele, digioskused ja tulevikuvisioon. Olen uhke nii ELi jõupingutuste üle kui ka Eesti, meie inimeste ja ettevõtete üle.

Mainisin digioskusi. Usume, et digilahendused mängivad suurt rolli nii energiatõhususe ja muude roheliste eesmärkide saavutamisel kui ka jäätmetekke vähendamisel. Tahame sellel konverentsil ja edaspidi oma ideid teiste riikidega jagada.

Andmed on meie ühistes jõupingutustes kliimamuutustega võitlemisel väga olulised. Sel põhjusel on Eesti ÜRO keskkonnaprogrammi raames algatanud uue ülemaailmse alliansi nimega „Data for the Environment Alliance“ ehk lühidalt DEAL. Kutsun kõiki selle algatusega ühinema, et parandada andmehaldussuutlikkust kogu maailmas.

Tahaksin siiralt tänada Ühendkuningriiki ja ÜRO-d selle konverentsi korraldamise eest nendes keerulistes oludes. Soovin meie läbirääkijatele edu. Loodan, et COP26 ja selle tulemused lähevad ajalukku!

Valitsuse kommunikatsioonibüroo