Kallas arutab ELi riikide liidritega tugevat vastust Valgevenele

24.05.2021 | 13:03

Stenbocki maja, 24. mai 2021 – Peaminister Kaja Kallas osaleb täna ja homme Brüsselis erakorralisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel, et pidada strateegiline arutelu Venemaaga suhete teemal, arutada järgmisi meetmeid COVID-19 pandeemiaga tegelemiseks ning anda edasisi suuniseid lähiaastatel kliimamuutustega võitlemiseks. Samuti otsustavad ELi riikide liidrid vastusammud Valgevene ametivõimudele, kes sundisid eile Minskis maanduma reisilennuki, et pidada kinni lennul viibinud ajakirjanik Roman Protasevitš.
    • Jaga

Peaminister Kaja Kallase sõnul peab Euroopa Liit Valgevene tegevusele ühiselt vastama. "Protasevitši juhtumi näol pole tegemist pelgalt rahvusvahelisele tsiviillennundusele põhjustatud ohuga, vaid riiklikult initsieeritud inimrööviga. Ülemkogu peab täna andma Valgevenele väga selge ja tugeva vastuse, et taoline kuritegu on tsiviliseeritud maailmas täiesti vastuvõetamatu. Sellele peab järgnema selge karistus sanktsioonide ja muude võimalike meetmete näol, mis puudutavad Valgevene õhuruumi kasutamist rahvusvahelisteks lendudeks,“ rõhutas Kallas ning kutsus Valgevene ametivõime viivitamatult vabastama lennul viibinud kinnipeetud ajakirjaniku ja tema kaaslase.

ELi riikide juhtide kohtumine algab õhtusöögiga välispoliitiliste küsimuste üle. Ülemkogu eesistuja Charles Michel lisas eile õhtul kohtumise päevakavva Valgevene võimude poolt maanduma sunnitud reisilennuki küsimuse ning Euroopa Liidu vastuse sellele võimalike tagajärgede ja sanktsioonide näol. ELi riikide juhid jätkavad strateegilist arutelu Venemaa teemal. Samuti tuleb neil kõne alla ELi ja Ühendkuningriigi suhete hetkeseis. Ka käsitlevad ELi riikide liidrid lühidalt olukorda Lähis-Idas ning ettevalmistusi eelseisvaks ELi institutsioonide juhtide ja Ameerika Ühendriikide tippkohtumiseks juuni keskel.

Ülemkogu kohtumise teine päev jätkub aruteluga COVID-19 olukorra ja järgmiste sammude üle. Liikmesriikide juhid keskenduvad ELi digitaalse COVID-19 tõendi kasutamisega seotud küsimustele, et taastada võimalikult kiiresti inimeste vaba liikumine, ning vaktsiinide jagamisele kolmandate riikidega.

Teisipäevane peateema on ELi võitlus kliimamuutustega. Riigi- ja valitsusjuhid keskenduvad ELi 2030. aasta kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalikele tegevustele ja poliitikatele, et anda Euroopa Komisjonile suuniseid õigusaktide ettepanekute väljatöötamiseks. Möödunud aasta lõpus leppis Euroopa Ülemkogu kokku ELi eesmärgis, mis näeb ette, et aastaks 2030 vähendatakse Euroopa Liidus kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55 protsenti võrreldes 1990. aasta tasemega.

Ülemkogu eel kohtub peaminister Kallas Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Micheliga. Enne ELi riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumist toimub ka Eesti, Leedu, Läti, Rootsi, Soome ja Taani (NB6) riigijuhtide nõupidamine.

Teisipäeva, 25. mai hommikul kohtub peaminister Kaja Kallas Brüsselis NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. Kohtumisel on kõne all juunis toimuva NATO tippkohtumisega seonduv.

Kohtumise järel esinevad Kallas ja Stoltenberg avaldustega ajakirjanikele, mille otseülekannet on võimalik jälgida NATO veebilehelt alates kella 11.00st Eesti aja järgi.

Lisainfo NATO peasekretäriga kohtumisest: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_184035.htm

Rohkem infot ülemkogu kohta: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2021/05/24-25/

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus