Kallas arutab ülemkogul koroonakriisi õppetunde ning ELi suhteid Türgi ja Venemaaga

24.06.2021 | 08:04

Stenbocki maja, 24. juuni 2021 – Peaminister Kaja Kallas osaleb täna ja homme Brüsselis toimuval Euroopa Liidu riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumisel. Euroopa Ülemkogu koordineerib jõupingutusi koroonakriisi lahendamiseks ja arutab õppetunde edasiste lainetega toimetulekuks ning keskendub rände välismõõtmele ja ELi välissuhetele.
    • Jaga

Peaminister Kaja Kallase sõnul on tervisekriis andnud õppetunde, millele tuginedes tuleb ka Euroopa Liidu riikidel teha ettevalmistusi uuteks laineteks. „Nendele kogemustele tuginedes peame tegema ettevalmistusi sügiseks,“ sõnas peaminister. „Euroopa Liidu COVID digitõend võimaldab turvalisemalt reisida, kuid samal ajal on vaja tõsiselt mõelda sellele, kuidas tagada inimeste vaba liikumine järgmiste lainete ajal. Liikumise piiramise negatiivne mõju piiriülestele kogukondadele on olnud ebaproportsionaalselt suur ning see ei tohi enam korduda,“ rõhutas Kallas.

Peaminister lisas, et vaba liikumine on üks ELi põhiväärtusi ja ka Euroopa siseturu kasvama panija. „Euroopa ühtne turg on meie majanduse elavdamise keskmes ning seega kriisist väljumisel väga oluline.“

Enne ülemkogu esitasid Beneluxi (Belgia, Holland, Luksemburg) ja Balti riikide juhid ühispaberi tervisekriisi mõjust piiriülestele kogukondadele. Selles rõhutatakse, et tervisekriisist tulenevate reisipiirangute kehtestamisel peab tulevikus kaaluma meetmete mõju piirialadel elavate ja töötavate inimeste liikumisele. Beneluxi ja Balti riigid kutsuvad üles analüüsima võimalusi, kuidas arvestada senisest paremini nii liikmesriikide kui ELi poliitikakujundamises piirülese liikumise aspekte, et vältida negatiivseid tagajärgi.

Ülemkogu alguses kohtuvad Euroopa Liidu riigipead ja valitsusjuhid esmakordselt ühiselt ÜRO peasekretäri António Guterresega, kellega kõneldakse multilateralismist, kliimamuutustest ning tervisekriisist.

Koroonakriisi lahendamise koordineerimisel keskendub ülemkogu isikute vaba liikumise taastamisele, vaktsineerimisele, rahvusvahelisele solidaarsusele vaktsiinide jagamisel ning samuti pandeemia esialgsetele õppetundidele. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tutvustab EL riikide juhtidele õppetundide teemal möödunud nädalal avaldatud teatist.

Seejärel on ELi riikide liidritel kõne all rände välismõõde ning ELi suhted Türgiga, Liibüa, Saheli piirkond ning Etioopia. Samuti jätkavad nad aruteluga Venemaa teemal Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Komisjoni raporti põhjal.

ELi riikide juhid keskenduvad ülemkogul ka Euroopa majanduslikule taaskäivitamisele.

Pärast ülemkogu kohtumist osaleb peaminister ka euroala tippkohtumisel. Sellel keskendutakse euroala majanduslikele väljakutsetele pärast tervisekriisi ning pangandus- ja kapitaliturgude liidu arengutele.

Enne ülemkogu kohtumist toimub täna ka Eesti, Leedu, Läti, Rootsi, Soome ja Taani (NB6) ning Iirimaa nõupidamine.


Lisainfot: https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/european-council/2021/06/24-25/ ja euroala tippkohtumise kohta https://www.consilium.europa.eu/et/meetings/euro-summit/2021/06/25/

Valitsuse kommunikatsioonibüroo