Peaminister Kallas Pariisis: liitlaste siht on hoida ära Venemaa agressioon Ukrainas

24.11.2021 | 18:06

Pariis, 24. november 2021 – Peaminister Kaja Kallas rõhutas tänasel kohtumisel Prantsusmaa president Emmanuel Macroniga, et vaadates julgeolekuolukorda regioonis ja maailmas tuleb tagada see, et mõistame Euroopas sarnaselt meie ees seisvaid väljakutseid ning suudame neile adekvaatselt vastata.
    • Jaga

Ühiselt tõdeti, et jälgime suure tähelepanuga Venemaa sõjalisi manöövreid Ukraina piiride lähistel. „Hetkel on kõige olulisem teha kõik endast sõltuv, et igasugune sõjaline eskalatsioon ära hoida. Selleks tuleb võtta ühiselt konkreetseid samme, mis heidutaks Venemaad edasist eskalatsiooni vältima."

Ühtlasi rõhutas Eesti peaminister, et pole märke sellest, et Valgevene hübriidrünnak ELi ja NATO piiril oleks vaibumas, sest selline pikk vastasseis ongi režiimi huvides. „See aitab juhtida tähelepanu kõrvale jõhkratelt repressioonidelt ja inimõigusrikkumistelt, mis Valgevenes jätkuvad. Ka valelubadustega Minskisse meelitatud inimesi kasutab režiim jõhkralt ära oma eesmärkide saavutamiseks,“ ütles Kallas.

„Prantsusmaa eesistumise üks prioriteete Euroopa Liidu Nõukogus on julgeoleku- ja kaitsepoliitika. Praegu on just õige hetk sõnastada põhimõtted ja tegevussuunad, mis lubavad Euroopal oma julgeolekut veelgi tugevdada, näiteks kaitsta paremini ka oma välispiire,“ ütles peaminister Kallas. Euroopa peab suurendama oma kaitsevõimet moel, mis tugevdab ka NATOt.

Peaminister Kallas tänas president Macroni Prantsusmaa olulise panuse eest Balti riikide õhuturbemissiooni ja Eestis asuvasse NATO liitlaste lahingugruppi. Samuti tänas Eesti Prantsusmaad Euroopa lõunanaabruses terrorismi vastase võitluse eest. Seejuures tõi peaminister Kallas esile meie hea kaitsekoostöö Saheli piirkonnas, kus Eesti ja Prantsusmaa on ühiselt kohal Malis. „Mali on praegu Eesti suurim välismissioon ning anname sellega oma panuse regiooni julgeoleku tagamisse. Samuti on Malist saadud kogemused meile äärmiselt olulised,“ ütles peaminister Kallas. 

Lisaks arutati läheneva Prantsusmaa eesistumise valguses ELi kliima- ja digipoliitika eesmärke. Peaminister Kallas rõhutas, et ELi 2030. aasta kliimaeesmärkideni jõudmisel tuleb tagada ettevõtetele investeerimiskindlus ning leevendada reformide võimalikku negatiivset mõju madalama sissetulekuga majapidamistele. ELi digipoliitika puhul rõhutati tugeva digitaalse siseturu rajamise olulisust, et ettevõttetel oleks võimalik takistusteta kasvada ja tegutseda.

Täna hommikul esines peaminister Kallas sõnavõtuga Prantsuse ettevõtete katuseorganisatsioonis MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) International, kus ta tutvustas Eestit ning meie majandus- ja ettevõtluskeskkonda. Samuti toimusid kahepoolsed kohtumised Eestist huvitatud ettevõtetega. 

Fotod: Valitsuse kommunikatsioonibüroo https://flic.kr/s/aHsmXeRHq9

Valitsuse kommunikatsioonibüroo