Valitsus kinnitas 2022. a riigieelarvega seotud seitse eelnõu

28.09.2021 | 15:48

Stenbocki maja, 28. september 2021 – Valitsus kiitis erakorralisele istungile esitatud kujul heaks kaheksa järgmise aasta riigieelarvega seotud seaduse eelnõu ja saadab need arutamiseks parlamenti. Järgmise aasta riigieelarve planeerib valitsus heaks kiita neljapäevasel istungil.
    • Jaga

Valitsus avas arutelu, kiitis heaks ja algatab Riigikogus: meresõiduohutuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu; hasartmängumaksu seaduse ja riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu; alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmise seaduse eelnõu; väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Heakskiidetud seaduse eelnõude sisukokkuvõtteid saab lugeda kommenteeritud päevakorrast: https://valitsus.ee/uudised/valitsuse-289-erakorralise-istungi-kommenteeritud-paevakord

Valitsuse kommunikatsioonibüroo