Valitsus kinnitas COVID-19 muudetud piirangute korralduse

22.04.2021 | 08:56

Stenbocki maja, 22. aprill 2021 – Valitsus kiitis istungil heaks COVID-19 piirangute leevendamise korralduse. Piirangud muutuvad järk-järgult ja esimesena lubatakse alates 26. aprillist avada õues sportimise ja huviharidusega seonduv. Kõik teised kehtivad piirangud säilivad kuni 2. maini.
    • Jaga

Alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.-4. klassi õpilased ja muudetakse välitingimustes toimuvate ürituste ja tegevustega seonduvat, ruumi-, lahtiolekuaja ja liikumispiiranguga avatakse poed. Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on jätkuvalt vajalik hoida teiste inimestega distantsi ka väljas liikudes.

Haridus

Alates 3. maist lubatakse viiruseleviku ohutusmeetmeid rakendades kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi.

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.

Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele ega ka sama rühma lasteaialastele. Samuti ei laiene piirang senistele eranditele, see tähendab professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, samuti ei kohaldu piirangud erivajadusega inimeste või rehabilitatsiooniga seotud tegevusele. Liikumispiirangud ei kehti ka perekondadele.

Alates 3. maist tohib siseruumis sportida või treenida, läbi viia noorsootööd või huvitegevuse ja täiendõppega seonduvat 2+2 ja muid ohutusreegleid järgides. See tähendab, et koos tohib tegutseda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka need paaristrennid, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennise paarismäng. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ja -tegevused on endiselt keelatud.

Viiruseleviku ohutusreegleid järgides tohib läbi viia ka selliseid täiendkoolitusi ja eksameid, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Spordi- ja liikumisüritused ning spordivõistlused

Alates 3. maist on õues lubatud spordi- ja liikumisüritused maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.

Alates 3. maist leevendatakse tippspordi, seal hulgas esiliiga võistlustele kehtinud osavõtjate piirarve, mis tähendab, et sisetingimustes tohib võistlusest koos personaliga osa võtta kuni 100 ja välitingimustes kuni 200 inimest. Siseruumides tuleb väljaspool otsest võistlust järgida liikumisel 2+2 reeglit näiteks riietusruumides või tugipersonali tegevustes. Pealtvaatajad on kõikidel võistlustel keelatud. Tippspordi võistluste toimumise kellaajale piiranguid ei kehtestata.

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad

Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad jäävad ka pärast 3. maid siseruumides suletuks.

Alates 3. maist tohib neis ainult sportida ja treenida, arvestades sportimisele kehtestatud ülalloetletud kitsendusi.

Alates 3. maist tohivad kella 6-21 olla avatud õues asuvad ujulad, veekeskused, basseinid, spaad, aga ka näiteks kümblustünnid. Kui tegemist on maa-alaga, kus asub ehitisena saun, peab see jätkuvalt olema suletud. Korraga tohib välialal viibida kuni 10-liikmelistes rühmades maksimaalselt 150 inimest.

Muuseumid ja näitusasutused, jumalateenistused, välitingimustes avalikud üritused ja koosolekud

Alates 3. maist tohib külastada siseruumides muuseume ja näitusasutusi arvestades 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilist ruumitäitumust. Kui muuseumil või näituseasutusel on ühes hoones mitu saali või muud külastajatele avatud ruumi, tuleb kuni 25-protsendilise täitumuse nõuet järgida iga ruumi puhul eraldi. Ekskursioonid rühmadele ja publikuprogrammid ei ole siseruumides lubatud välja arvatud kontaktõppele lubatud sama klassi õpilastele või sama lasteaiarühma lastele. Laste sünnipäevasid ja muud meelelahutust muuseumites või näitusasutustes korraldada ei tohi. Muuseumite ja näituste uksed võivad olla avatud ajavahemikul kella 6st 19ni.

Alates 3. maist tohib ülalkirjeldatud aja- ja liikumispiirangut ning ruumitäitumust arvestades korraldada ka jumalateenistusi ja teisi avalikke usulisi talitusi.

Kõikidele teistele siseruumides toimuvatele avalikele üritustele nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas jätkuvad kehtivad piirangud.

Alates 3. maist on välitingimustes lubatud maksimaalselt 150-le inimesele avalikud koosolekud ja jumalateenistused ning kõik muud avalikud üritused nii kultuuri- kui meelelahutusvaldkonnas. Inimesed peavad olema kuni 10 liikmelistes rühmades, kes omavahel kokku ei puutu. Üritused tohivad toimuda ajavahemikul kella 6st 21ni.

Toitlustusettevõtted

Alates 3. maist tohib toitlustusasutuse välialadel einestada kuni kella 21-ni. Lauad peavad paiknema arvestusega, et välialast oleks kasutuses maksimaalselt 50- protsenti ja laudade vahel peab olema piisav vahemaa. Ühe laudkonna suurus tohib olla maksimaalselt 10 inimest. Endiselt ei tohi kliendid süüa-juua siseruumides toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalides, toidu kaasamüük jääb lubatuks. Juhul kui toitlustust pakutakse töökohtade juures asutuse oma inimestele, tuleb seda teha hajutatult ja võimalusel eelistada kaasamüüki. Hotellides tohib endiselt pakkuda toitlustust üksnes ööbivatele klientidele toateenindusena. Numbritubades ei tohi avada privaatrestorane.

Kaubandus- ja teenindusettevõtted

Alates 3. maist tohivad klientide jaoks uksed avada kõik poed, arvestada tuleb 2+2 reeglit ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet, mida tuleb arvestada iga kaupluse kohta eraldi.

Teenindusettevõtete jaoks olemasolevad piirangud ei muutu, see tähendab, et nad tohivad olla avatud, kui järgitakse 2+2 liikumispiirangut ja kuni 25-protsendilist ruumitäitumuse nõuet.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo