Valitsus sätestas lisadoosi saanud vaktsineeritute õigused

14.10.2021 | 18:27

Stenbocki maja, 14. oktoober 2021 – Valitsus muutis kolme korraldust, et laiendada vaktsineeritud inimestele ette nähtud erandeid ka COVID-19 täiendava vaktsiinidoosi saanutele.
    • Jaga

Lisadoosiga vaktsineeritud inimestele laienevad nii isolatsiooni, testimise, üritustest osavõtmise, kui riigipiiri ületamise erandid ehk neile hakkab kehtima sama regulatsioon, mis kehtib praegu täisvaktsineeritud inimestele. Sarnaselt vaktsiinikuuri läbinule, kehtib erand üks aasta pärast täiendava doosi saamist.

Täiendava vaktsiinidoosi saanud inimene ei pea haigusnähtude puudumisel jääma pärast lähikontakti COVID-19 haigega 10-päevasesse eneseisolatsiooni. Täiendava kaitsesüsti saanud inimene võib osaleda kõigil  üritustel, kus kontrollitakse COVID-tõendit. Samuti laiendatakse täiendava vaktsineerimise läbinud ilma haigusnähtudeta inimestele õigust ületada Eestisse reisimiseks riigipiiri.

Täiendavate COVID-19 vaktsiinidooside all mõeldakse nii lisadoosi kui tõhustusdoosi, mis on manustatud pärast esmase vaktsineerimiskuuri läbimist. Lisadoosi vajavad vaktsineerimiskuuri sisuliseks lõpetamiseks tõsise immuunpuudulikkusega inimesed, kellel ei teki kahe doosiga või Jansseni vaktsiini puhul ühe doosiga piisavat kaitset. Tõhustusdoosi võivad vajada vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed immuunsuse nõrgenemise tõttu teatud aja möödudes.

COVID-19 vaktsiini tõhustusdoose on lisaks üle 65aastastele ja hooldekodude elanikele hakatud Eestis tegema ka tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajatele. Eelnimetatud sihtrühmades saab tõhustusdoosi teha juhul, kui esmasest vaktsineerimiskuurist on möödunud kuus kuud. Üle 65aastased inimesed peavad selleks ühendust võtma oma perearstiga ja koolitöötajad kooliõega.

Laiemale täisealisele elanikkonnale võimaldatakse tõhustusdoosi üldjuhul pärast kaheksa kuu möödumist pärast esmase vaktsineerimiskuuri läbimist. Sõltumata sellest, millist vaktsiini on inimesele varem manustatud, soovitab immunoprofülaktika komisjon teha tõhustusdoosi Pfizer/BioNTech vaktsiiniga, mis sai 4. oktoobril selleks Euroopa Ravimiameti heakskiidu. COVID-19 läbipõdenud ja ühe või kahe doosiga vaktsineeritutele või korduvnakatunutele pole tõhustusdoos praeguste teadmiste juures vajalik.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korraldused ja nende seletuskirjad kodulehel kriis.ee.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo