Teadus- ja Arendusnõukogu

Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes, suunates seeläbi rahvusliku teadus- ja arendus- ning innovatsioonisüsteemi arengut.

Teadus- ja Arendusnõukogu esimees on peaminister, nõukogu ülesanded ja formeerimise põhimõtted määratletakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusega.

Nõukogu ülesanded:

  • nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes;
  • esitab Vabariigi Valitsusele oma seisukoha ministeeriumide esitatud riiklike teadus- ja arendustegevuse programmide kohta;
  • esitab Vabariigi Valitsusele igal aastal Eesti teadus-ja arendustegevuse aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid;
  • nõustab Vabariigi Valitsust riigi teadus- ja arendusasutuste asutamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel;
  • nõustab Vabariigi Valitsust riigieelarve eelnõu kujundamisel teadus- ja arendustegevuseks ettenähtud summade osas erinevate ministeeriumide ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimise liikide kaupa;
  • täidab muid talle seadusega pandud või Vabariigi Valitsuse antud ülesandeid.

Kiirelt kätte

Uudised

Ole kursis nõukogu töö ja tegemistega ja loe või telli endale nõukogu uudised.

Loe edasi

Istungite otsused

Teadus- ja Arendusnõukogu istungite otsuseid protokollitakse ning need on igaühele kättesaadavad.

Loe edasi

Peaministri ettekanded

Tutvu peaministri ettekannetega Riigikogule Eesti teaduse seisust.

Loe edasi

Nõukogu liikmed

Teadus- ja Arendusnõukogu on 12-liikmeline ning selle koosseisu kinnitab kuni kolmeks aastaks Vabariigi Valitsus. Nõukogu koosseisu kuuluvad ametikoha järgselt peaminister, valdkondade eest vastutavad ministrid, üks peaministri nimetatud Vabariigi Valitsuse liige ning 8 Vabariigi Valitsuse poolt nimetatud liiget.

Kaja Kallas

Peaminister

Andres Sutt

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

Liina Kersna

Haridus- ja teadusminister

Tanel Kiik

Tervise- ja tööminister

Toomas Asser

Tiit Land

Heidi Kakko

Ivar Kruusenberg

Maarja Kruusmaa

Toomas Luman

Tarmo Soomere

Ivo Suursoo

Marek Tamm

Viimati uuendatud 18.11.2021