Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu

See on reformikimp ruumi ja liikuvuse muutmisvajaduste kogumist.

Tegevused seostuvad strateegia "Eesti 2035" järgmiste arenguvajadustega: AV6 ja AV7.

ÜRO seatud säästva arengu eesmärkidest seostuvad tegevused järgmistega: 

Planeeritud tegevused

  • taristusse investeerimine lähtuvalt sotsiaalmajanduslike mõjude analüüsist
  • üldist energiakasutust vähendavate ja aktiivseid liikumisviise soodustavate investeeringute eelistamine
  • kasvuhoonegaaside ja välisõhu saasteainete heite vähendamine transpordisektoris (sh üleminek keskkonnahoidlikele sõidukitele ja vastava taristu tagamine ning avaliku sektori maanteesõidukite pargi keskkonnahoidlikkuse suurendamine)
  • liikuvuse ja energeetika koostoime tagamine (sh elektrisõidukite integreerimine laadimistaristusse mõlemapoolse energia liikuvuse eesmärgil ja kasutamine energiavajaduse puhverdamiseks)
  • alternatiivkütuste taristu loomine raskeveokitele ja bussidele
Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutaja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajaD

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnaministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Sotsiaalministeerium

Täitmise seis ja lisainfo

Täitmisel

Eestvedaja ja kaasvastutajad

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium

Viimati uuendatud 30.12.2020