Kallas digitippkohtumisel: demokraatlikel riikidel on vaja ühistel väärtustel põhinevat raamistikku taristuprojektide läbipaistvaks rahastamiseks

07.09.2021 | 10:55

Kultuurikatel, 7. september 2021 - Peaminister Kaja Kallas rõhutas Tallinna digitippkohtumise avasõnavõtus vajadust leppida kokku rahvusvaheliste taristuprojektide läbipaistva rahastamise raamistikus, mis aitaks lahendada ühte 21. sajandi põhiküsimust – kes kontrollib meie majanduste ja igapäevase toimimise aluseks olevat taristut.
    • Jaga

Kallas rõhutas, et tänapäevane taristu ei koosne vaid teedest, raudteedest ja sildadest. „See tähendab ka digitaalseid ühendusi, sest digitaalkomponentidest on saanud füüsilise taristu osa,“ ütles peaminister. „Digitaalsed koostisosad on ka uute kaupade, teenuste ja ärimudelite peamine tõukejõud, mis kasvatavad tootlikkust kogu maailmas.“


Digitippkohtumisel käsitletud usaldatav ühenduvus (trusted connectivity) on raamistik, mis reguleerib küsimusi nagu läbipaistvad ja jätkusuutlikud investeerimistavad, andmekaitse ja küberturvalisus ning andmete vaba liikumise standardid. Kallas märkis kõnes, et esimesed sammud on juba tehtud. „Kolme mere algatus ja selle investeerimisfond on näited usaldatava ühenduvuse põhimõtetest praktikas. Nüüd on meil vaja silmapiiri laiendada,“ lausus Kallas.


Usaldatav ühenduvus on laiem kontseptsioon selle kohta, kuidas demokraatlikud riigid võiksid läheneda ennekõike majanduse ja julgeoleku seisukohast kriitilise tähtsusega taristu arendamisele. Usaldatava ühenduvuse konkreetsemaks eesmärgiks on luua ühine arusaam, kuidas rakendada ühtseid reegleid ja vaba andmevahetust, et muuta suuremahulised piiriülesed taristuinvesteeringud erasektorile atraktiivseks. Laiemaks sihiks on majanduskasvu toetamine ning riikidevahelise ühtekuuluvuse ja julgeoleku suurendamine.


Peaminister Kallas kutsus kõnes demokraatlikke riike üles looma üksteisega partnerlusi, juhindudes usaldatava ühenduvuse põhimõtetest ning soodustama rahvusvahelise andmeedastuse ja andmevoogude poliitika ühtlustamist. „Neid partnerlusi tuleb kasutada olemasolevate täiustamiseks ja uute mehhanismide loomiseks piiriüleste taristuprojektide rahastamiseks, mis seavad esikohale digitaalsuse ja küberturvalisuse,“ lausus Kallas.


Samuti tõi peaminister kõnes esile vajadust tööriista järele, mis tõendab usaldatava ühenduvuse põhimõtete järgimist. „Õnneks plaanib OECD juba sellise tööriista – Blue Dot Network – ellu rakendamist,“ lisas ta.


Ka nentis peaminister, et demokraatlike riikide ühine geopoliitiline kaal on vähenemas ning ülemaailmse süsteemi jõudude majanduslik tasakaal on muutumas. „Peame astuma samme, et tõrjuda illiberalismi ja protektsionismi meelitamist,“ lisas ta ning rõhutas vajadust mõtestada ümber taristu tähendus 21. sajandil.


Tallinn Digital Summit 2021 keskendub seekord usaldatavale ühenduvusele, tuues esile piiriülese taristu, geopoliitika ja digitehnoloogia seost. Eesti peaministri algatatud digitippkohtumine toimub juba neljandat korda.


Digitippkohtumise ülekannet on võimalik jälgida veebis: https://www.digitalsummit.ee/live/


Fotod: https://www.flickr.com/photos/tallinndigitalsummit


Peaministri kõne: https://valitsus.ee/en/news/opening-speech-prime-minister-estonia-kaja-kallas-tallinn-digital-summit-2021

Valitsuse kommunikatsioonibüroo