Peaminister suundub Kagu-Eesti visiidile

26.06.2021 | 12:42

Stenbocki maja, 26. juuni 2021 – Peaminister Kaja Kallas suundub esmaspäeval kolmepäevasele visiidile Valga-, Võru- ja Põlvamaale, et kohtuda kohaliku elu eestvedajate, ettevõtjate ja omavalitsusjuhtidega ning arutada nendega piirkonna arenguvõimalusi ja lahendamist ootavaid küsimusi. Visiidi raames juhatab peaminister virtuaalselt Eesti korraldatavat ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloo esimest küberjulgeolekule pühendatud ametliku kohtumist.
    • Jaga

Kallase sõnul on visiidi eesmärgiks kuulata kohaliku kogukonna mõtteid, analüüsida neid ning leida üheskoos parimad lahendused piirkonna elu- ja töökeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks. „Ükski otsus ei too kaasa kiiret muutust, kuid Kagu-Eesti arengu edendamiseks peab riik piirkonnale varasemast rohkem tähelepanu pöörama,“ lausus ta.

Peaminister alustab visiiti esmaspäeva hommikul, kohtudes Tõrvas metsatöösturitega. Järgneb Hummuli Agro ja Agronega külastus. Hummuli Agro on edukas piimandusettevõte ning on seadnud eesmärgiks saavutada 2035 aastaks oma tootmises süsinikneutraalsus - esimene selle valdkonna ettevõte Eestis, kes nii ambitsioonika eesmärgi on seadnud.
Pärastlõunal kohtub Kallas Valga vallajuhtidega ning Kotuse koostöövõrgustiku liikmetega. Päeva lõpetab jalutuskäik koos arhitekt Jiri Tinteraga Valga-Valka hiljuti valminud piiriüleses linnasüdames.

Teisipäeva külastab valitsusjuht Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskust Tsenter, mis aitab puidutöötlemise ja mööblitööstuse ettevõtetel muutuda konkurentsivõimelisemaks. Järgneb Lõuna-Eesti haigla ning intellektipuudega noorte toetuskeskuse Meiela tööga tutvumine. Päev jätkub kell 13.30 Võru kohvikus Kannel toimuva vestlusringiga, kuhu on oodatud kõik kohalikud elanikud.

Teisipäeval kell 15 toimub ÜRO Julgeolekunõukogu ajaloo esimene küberjulgeolekule pühendatud ametlik kohtumine, mida peaminister Kaja Kallas juhib Võru riigimajast. Avalikku istungit on võimalik jälgida ÜRO WebTV vahendusel.

Kolmapäeval külastab Kallas Eesti kagupiiri, misjärel kohtub Setomaa ülemsootska Rein Järvelillega. Keskpäeval ühineb peaminister metsameestega, et arutada metsanduse järgmise kümnendi arengukava ja riigimetsa majandamise küsimusi. Üheskoos käiakse vaatamas Ootsipalu orus kasvavat maailma kõrgeimat mändi, kuhu on rajatud ka näidisproovitükk, mille najal on võimalik kõneleda metsa küpsusest.
Päeva mahuvad veel Räpina haigla ja sadamaga tutvumine ning kohtumine Põlva omavalitsusliidu liikmetega. Kagu-Eesti visiidi lõpetab Kanepi valla külastus.


Head ajakirjanikud! Soovist kajastada erinevaid kohtumisi ning täpsema info ja ajakava saamiseks andke palun märku jurgen.randma@rk.ee või telefonil 5614 4476.

Teisipäeval kell 18 on planeeritud aeg meediasuhtluseks, kus võib küsida Julgeolekunõukogu istungi või kahe Kagu-Eestis veedetud päeva kokkuvõtvaid mõtteid.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus