Eesti, Läti ja Leedu peaministrid: eelolev tippkohtumine on oluline teetähis NATO tuleviku kujundamisel

07.06.2021 | 17:01

Stenbocki maja, 7. juuni 2021 - Eesti, Läti ja Leedu peaministrid toonitasid täna ühisavalduses 14. juunil toimuva NATO tippkohtumise tähtsust atlandiülese sideme ning kollektiivkaitse tugevdamisel.
    • Jaga

Avalduses rõhutasid Eesti, Läti ja Leedu peaministrid ootust, et tippkohtumine annaks selge ja tugeva hinnangu Venemaalt lähtuvatele ohtudele ning Venemaa destabiliseerivale tegevusele julgeolekuolukorra ja NATO ühtsuse õõnestamisel.

„NATO on ajaloo edukaim poliitilis-sõjaline liit, mille kõige tähtsam ülesanne on kollektiivkaitse vastavalt Põhja-Atlandi lepingu artikkel 5,“ rõhutasid Balti riikide peaministrid ning kinnitasid, et ühtsusel, solidaarsusel ja ühistel väärtustel põhinev NATO on ja jääb transatlantilise julgeoleku nurgakiviks.

Kolme riigi peaministrid tervitasid avalduses NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ettepanekut kaasajastada NATO strateegilist kontseptsiooni. Peaministrid rõhutasid Balti kaitsekoostöö tugevdamist võimearenduses ning julgustasid ühishangete elluviimist. Kinnitati üle pühendumus eraldada vähemalt kaks protsenti sisemajanduse kogutoodangust kaitsekuludeks. Samuti avaldati toetust NATO-Euroopa Liidu koostööle ja NATO avatud uste poliitikale.Link avaldusele: https://valitsus.ee/en/news/joint-statement-prime-ministers-council-baltic-council-ministers-upcoming-nato-summit-2021

Valitsuse kommunikatsioonibüroo