Kallas teaduspoliitika konverentsil: rohevaldkond pakub Eestile võimalust innovatsiooniks

20.10.2021 | 11:49

Stenbocki maja, 20. oktoober 2021 – Peaminister Kaja Kallas ütles täna rohepöördele keskenduval teaduspoliitika konverentsil, et kliimamuutustega seotud probleemide lahendamine pakub väga suurt võimalust majanduslikuks ja ühiskondlikuks innovatsiooniks ning tarkade valikute korral on Eestil võimalik haarata endale liidriroll.
    • Jaga

Kallase sõnul on maailm pöördumatult muutumas ning rahvusvaheline kliima- ja rohepoliitika koos sellega. "Me ei saa jääda sellest kõrvale, sest oleme osa suurest pildist. Eesti vajab arusaama sellest, kas ja kuidas on meie tuleviku majandusmudel kooskõlas elurikkuse, kliimapoliitika ja ringmajanduse põhimõtetega," ütles ta konverentsil "Teadus kui Eesti arengumootor (VIII). Kuidas targalt roheliseks pöörata?"

Kallas märkis, et kui digivaldkonnas oleme selge arenguhüppe juba teinud, siis nüüd on aeg teha see ka rohevaldkonnas. "Kliimamuutustega seotud probleemide lahendamine pakub väga suurt võimalust majanduslikuks ja ühiskondlikuks innovatsiooniks. Palju räägitakse riskidest, aga tegelikult on Eestil tarkade valikute korral võimalik haarata endale liidriroll ning luua tugev alus edasiseks arenguks," ütles ta.

Kallas nentis, et kliimamuutuste otsene mõju Eestile ei pruugi praegu olla veel liiga silmatorkav, kuid ekspertide sõnul peame olema juba lähiajal valmis selleks, et ka meie hakkame kodumaal sagedamini nägema ekstreemseid ilmastikunähtusi. See omakorda paneb tema sõnul suurema surve alla kriitiliste avalike teenuste toimepidevuse, elukeskkonna ja infrastruktuuri planeerimise, majandusliku arengu ja varustuskindluse.

"Seetõttu on oluline teadvustada ning kaardistada, millised on peamised riskid ja haavatavused, milleks Eesti peab olema valmis tulevikus, ning kuidas tagada, et meie ühiskond ja majandus saaks kohaneda ja olla valmis nende riskide maandamiseks," ütles Kallas, pidades oluliseks, et oma panuse annaksid sellesse poliitikute, ettevõtjate ja keskkonnaspetsialistide kõrval ka teadlased ning teised valdkonnad.

Kallas rääkis ka Eesti rohepöörde põhjalikuks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks loodud rohepoliitika juhtkomisjonist ja eksperdirühmast, mille esmane eesmärk on jõuda järgmise aasta esimeses kvartalis rohepöörde elluviimise tegevuskavani. "On selge, et Eesti puhul peab rohepoliitika kujundamine hõlmama nii majanduslikke, regionaalseid kui ka sotsiaalseid aspekte. Rohepoliitika on meie jaoks laiem kui vaid energeetika, keskkonnakaitse või kriisivalmidus ning eeldab laiapindse protsessi ja diskusiooni käivitamist," ütles ta.

Peaminister kinnitas, et riigieelarves hoitakse teadus- ja arendustegevuse rahastamine vähemalt ühe protsendi juures SKTst. Selle saavutamiseks eraldatakse tema sõnul eelarvest lisavahendeid ka valitsemisalade teadus-ja arendusvõimekuse kasvatamiseks, mille fookuses saavad loodetavasti olema rohepöördega seotud arendustegevused. "Eestile tähendab rohepöörde elluviimine nii võimalusi kui ka riske ning meie peamine ülesanne on need võimalused realiseerida riigi, ühiskonna ja majandusarengu hüvanguks," ütles Kallas.

Peaministri kõne täistekst: https://valitsus.ee/uudised/peaminister-kaja-kallase-kone-teaduspoliitika-konverentsil-20102021

Valitsuse kommunikatsioonibüroo