Valitsus toetas COVID-19 tõkestamisega seotud reisipiiranguid käsitleva ELi Nõukogu soovituse ajakohastamist

08.06.2021 | 14:18

Stenbocki maja, 8. juuni 2021 – Valitsus täiendas Eesti seisukohti Euroopa Liidu sisest reisimist puudutavate meetmete kohta. Need käsitlevad liikmesriikide koordineeritud lähenemist vaba liikumise piiramisele COVID-19 leviku tõkestamisel.
    • Jaga

ELi Nõukogu soovituse muutmise eesmärk on järk-järgult leevendada reisimisega seotud piiranguid arvestades epidemioloogilise olukorra paranemist, vaktsineerimise edenemist ja ELi COVID digitõendi kasutuselevõttu.


Valitsus toetab ELi Nõukogu soovituse ajakohastamist eesmärgiga lihtsustada vaba liikumist Euroopa Liidus, samal ajal tõkestades COVID-19 piiriülest levikut. Valitsus peab oluliseks reisimisega seotud piirangute koordineeritud leevendamist ning reeglite ühtlustamist, tagades seejuures rahvatervise kaitse epidemioloogilise olukorra halvenedes või uute viirustüvede ulatusliku leviku korral.


ELi digitõendi alusel vaktsineerimist (viimane vaktsiinidoos saadud 14 päeva enne riiki sisenemist), läbipõdemist või negatiivset testi tõendavad reisijad peaksid olema vabastatud reisimisega seotud testimis- ja isolatsiooninõuetest sõltumata sellest, millisest ELi liikmesriigist nad saabuvad.


Valitsus toetab madala riskitasemega piirkondade (roheline riskikategooria) määratlemise aluseks olevate kriteeriumite leevendamist. Kõrge riskiga piirkondade puhul (punane, tumepunane ja hall riskikategooria) eelistab valitsus eneseisolatsiooni ja saabumisjärgse testimise võimaluse säilitamist isikute puhul, kellel ei ole vaktsineerimis- või läbipõdemistõendit. 

Lisaks nähakse ettepanekutes ette niinimetatud hädapiduri mehhanism. Selle kohaselt võib epidemioloogilise olukorra halvenedes või uute viirustüvede ulatusliku leviku korral ka vaktsineerimise ja läbipõdemise tõendiga inimestelt nõuda testimist ja eneseisolatsiooni. Täpsemalt 31. mail Euroopa Komisjoni esitatud ettepanekute kohta reisipiirangute ajakohastamiseks: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/ip_21_2782

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

üksus